Αριστοτέλους 33,

15234, Χαλάνδρι

m/info@tobazaki.com

t/ 210 6800067

 

 

Επικοινωνία

 
ΤΟ ΒΑΖΑΚΙ - juice bar

 

 

Αριστοτέλους 33, 15234, Χαλάνδρι

info@tobazaki.com

t/210 6800067